Dlaczego przegląd?

Dlaczego przegląd?


Dlaczego warto systematycznie przeprowadzać konserwację kotłów grzewczych, piecyków gazowych?

Odpowiadamy krótko i dobitnie:
TAK. Natomiast, jakie są ku temu przesłanki, przedstawiamy poniżej.

Każdy z nas niewątpliwie wielokrotnie słyszał o wybuchach gazu czy zatruciach spalinami z urządzeń gazowych przygotowujących ciepłą wodę lub ogrzewających mieszkania. Generalnie wszyscy rozumieją  potrzebę ich okresowej kontroli, natomiast dużo trudniej jest dotrzeć z tą informacją do świadomości klientów eksploatujących urządzenia gazowe.

Zgodnie z artykułem 62 ustawy „Prawo budowlane” obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane kontroli okresowej co najmniej raz do roku. Kontrola ta polega m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń gazowych, i ocenie ich przydatności do dalszej bezpiecznej eksploatacji, a nie tylko na sprawdzeniu szczelności gazowej.

Jednakże zastanawiając się nad potrzebą wykonania przeglądu niezależnie od przepisów, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

  • większe bezpieczeństwo eksploatacji - po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające autoryzację producenta zyskujemy spokój. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. Jednak w przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu choćby niewielkich nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników i współmieszkańców.
  • niższe rachunki za gaz - bowiem nie konserwowane urządzenia to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik ma znacznie niższą sprawność).Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy na jak duże zużycie eksploatacyjne narażony jest kocioł grzewczy podczas standardowej pracy.Według obliczeń niezależnych specjalistów z branży instalacyjno-grzewczej, średni czas pracy palnika (jednego z głównych elementów kotła)  w ciągu roku wynosi ok. 2000 godzin.



Warto się nad tym zastanowić,  tym bardziej, że korzyści z tym związane są wymierne.
Mając to wszystko na uwadze zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.