Pierwsze uruchom.

Pierwsze uruchomienie


Pierwsze uruchomienie ma na celu dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis Junkers
W tym celu prosimy o kontakt z najbliższym Państwu
Autoryzowanym Serwisem Junkers - oferujemy Nasze usługi
 

601 78 31 72


Dopuszcza sie rozruch urządzenia przez Autoryzowanego Instalatora.
Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. W takim przypadku pierwsze uruchomienie musi być dokonane przez serwis w ciągu 14 dni od daty rozruchu.

Koszt pierwszego uruchomienia pokrywa producent. Koszt dojazdu pokrywa klient.


 

Pierwsze uruchomienie obejmuje:

 • podłączenie doprowadzonych do urządzeń przewodów elektrycznych
 • sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzenia do instalacji hydraulicznej, elektrycznej, gazowej oraz odprowadzenia spalin.
 • włączenie urządzeń
 • regulację parametrów grzewczych
 • kontrolę poprawności działania
 • sprawdzenie zabezpieczeń
 • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzeń


Nie obejmuje ono:

 • kontroli poprawności i jakości wykonania całości instalacji wykonanych przez innych wykonawców,
 • usuwania wad instalacji, do których urządzenia są podłączone,
 • wszystkich prac montażowych. Są one wykonywane na koszt Klienta.
 • uruchomienie nie obejmuje montażu i podłączenia automatyki.